تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

پیکره دانش مدیریت پروژه PMBOKشناسه محصول: 727575
موجود

پیکره دانش مدیریت پروژه PMBOK

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 19000تومان

برچسب ها :

پیکره دانش مدیریت پروژه PMBOK

پیکره دانش مدیریت پروژه PMBOK

پـیکره ی دانـش مدیریـت پـروژه ((PMBOK اصـطلاحی کلـی است که مجموعـه ی دانـش موجـود در حـرفه مدیریـت پروژه را تشریح می کند.

همچـون سـایر حـرفه هـا مـثل حقـوق، پزشکی و حسابداری، این پیکره ی دانـش بـر متخصصـین و دانشـگاهیانی کـه از آن استفاده می کنند و آن راترقـی مـی دهـند، متکـی مـی باشـد. پـیکره ی کـامل دانش مدیریت پروژه دربرگـیرنده ی دانـش شـیوه هـای سـنتی اثـبات شده که بسیار به کار برده مـی شـوند، همیـن طـور دانـش شـیوه هـای خلاقانه و پیشرفته که استفاده محدودتـری را به خود دیده اند، و شامل موضوعات چاپ شده و چاپ نشده می باشد.

 ایـن فصـل اصـطلاحات کلـیدی بسـیاری را تعریف و تشریح می کند ودیـدی کلـی از مابقـی ایـن سـند ارائـه مـی دهد. این فصل دربرگیرنده ی بخش های اصلی زیر می باشد:

1-1. هدف این کتاب راهنما

1-2. پروژه چیست؟

1-3. مدیریت پروژه چیست؟

1-4. ارتباط با سایر دیسیپلین های مدیریت

1-5. کوشش های مرتبط


 

1-1      هدف این کتاب راهنما

مدیریـت پـروژه حـرفه ای نوظهـور است. هدف اصلی این سند شناسایی وتشـریح آن زیـرمجموعه ازPMBOK  مـی باشـد کـه مورد پذیرش عموم اسـت . مـورد پذیرش عموم بدین معنی است که دانش و شیوه های تشریح شـده در اغلب پروژه ها و بیشتر زمان ها قابل به کارگیری می باشند و اینکه در مـورد ارزش و سـودمندی آنهـا اتفـاق نظر گسترده ای وجود دارد. مورد پذیـرش عموم این معنی را نمی دهد که دانش و شیوه های تشریحشده درهمـه ی پروژه ها به صورت یکسان به کار گرفته می شوند یا باید بشوند؛ تیممدیریـت پـروژه همـواره مسـؤول تعیین اقدامات مناسب برای هر پروژه یمعین می باشد.

 ایـن سند همچنین درنظر دارد که فرهنگ لغاتی عمومی در محدوده یایـن حـرفه و شیوه ای جهت گفتار و نوشتار درباره ی مدیریت پروژه فراهمآورد. مدیریـت پـروژه حـرفه ای نسـبتاً جـوان است و هرچند که عمومیتچشـمگیری در مورد آنچه انجام می شود وجود دارد، در مورد واژگان مورداستفاده، عمومیت نسبتاً کمی موجود است.

 این سند مرجعی پایه برای هر فرد علاقه مند به حرفه ی مدیریت پروژه فـراهم مـی آورد. ایـن امـر شـامل [اشخاص زیر ] است ولی به آنها محدودنمی باشد:

  • مدیران ارشد.
  • مدیران مدیران پروژه ها.
  • مدیران پروژه ها و سایر اعضای تیم پروژه.
  • مشتریان پروژه و سایر ذی نفعان پروژه.
  • مدیران وظیفه ای دارای کارکنان تخصیص داده شده به تیم های پروژه.
  • آموزگارانی که مدیریت پروژه و موضوعات مرتبط را تدریس می کنند.
  • مشــاوران و ســایر متخصصــین در مدیریــت پــروژه و حــوزه هــایمرتبط.
  • مربیانی که برنامه های آموزش مدیریت پروژه را تهیه می کنند.

 ایـن سـند بـه عـنوان یـک مـرجع پایه، نه جامع و نه بسیار کلی است.

پیوسـت ه الحاقـیه هـای حـوزه ی کاربردی را مورد بحث قرار می دهد، درحالـی کـه پیوسـت و مـنابع اطلاعاتـی بیشتری را در مورد مدیریت پروژهفهرست می کند.

ایـن سند همچنین به عنوان یک مرجع پایه توسط انجمن مدیریت پروژهدر مـورد شـیوه ها و دانش مدیریت پروژه برای برنامه های توسعه ی حرفه ایآن که شامل موارد زیر می باشد، مورد استفاده قرار می گیرد:

 گواهی نامه ی حرفه ای مدیریت پروژه ((PMP   تأییدیه ی برنامه های آموزشی در مدیریت پروژه.


آموزش کامل تصویری پاور بی آي Power BI .شناسه محصول: 521931
موجود

آموزش کامل تصویری پاور بی آي Power BI .

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

آموزش کامل تصویری پاور بی آي Power BI .

آموزش کامل تصویری پاور بی آي Power BI .

Power BI مجموعه ای از سرویس ها می باشد که امکان تحلیل اطلاعات کسب و کار را برای کارشناسان این حوزه به راحتی فراهم می کند و به عنوان یک ابزار قدرتمند برای پیاده سازی سیستم های هوش تجاری محسوب می شود. در آغاز باید گفت که Power BI اولین بار در سال ۲۰۱۳ معرفی شد اما شروع ایده این محصول را می توان از سال ۲۰۱۰ و همراه با ورود Power Pivot و Power View دانست که در ابتدا به عنوان یک add-in به Excel 2010 اضافه شد و امکان پردازش میلیون ها رکورد را در اکسل به راحتی و با سرعت بالا فراهم نمود.

 

Power BI Desktop

به دلیل درخواست های مکرر، مایکروسافت در سال ۲۰۱۵ این محصول را معرفی کرد که می توانید آن را به صورت رایگان بر روی کامپیوتر خود نصب کنید. این محصول شامل Power Query, Power Pivot و Power View می باشد که با استفاده از آنها می توانید به سادگی اطلاعات را از منابع مختلف استخراج کرده و داشبوردها و گزارش های متنوعی را در محیط برنامه طراحی کنید.همچنین این امکان وجود دارد تا داشبورد هایی که در Power BI Desktop طراحی شده، در Power BI Website و Pyramid Analytics  پابلیش شوند.

در ورژن SQL SERVER 2017 نیز می توان برخی داشبورد ها را در SSRS Portal منتشر کرد.


PROFESSIONAL TEAM FOUNDATION SERVER 2012شناسه محصول: 521678
موجود

PROFESSIONAL TEAM FOUNDATION SERVER 2012

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

PROFESSIONAL TEAM FOUNDATION SERVER 2012

PROFESSIONAL TEAM FOUNDATION SERVER 2012

OVER THE PAST DECADE, Microsoft has been creating development tools that have been designed for
the ever-growing engineering teams of software developers, testers, architects, project managers,
designers, and database administrators. In the Visual Studio 2012 line of products, there are tools for
each team member to use to contribute to a software release. However, it’s not enough to allow for
awesome individual contributions. You must also organize the collaboration of those contributions
across the larger team, including the stakeholders for whom the software is being built.
Beginning in the Visual Studio 2005 release, Microsoft introduced a new server product named
Team Foundation Server to complement its development products. Now in its fourth release, Team
Foundation Server 2012 has grown with all of the investment from the past decade and fi ts nicely
in the Visual Studio application lifecycle management (ALM) family of products. Before the Visual
Studio 2010 release, the Visual Studio ALM family of products was given the brand of Visual Studio
Team System, which is no longer used in the latest releases.
As you will fi nd out, Team Foundation Server is a very large product with lots of features for managing
the software development lifecycle of software projects and releases. The authors of this book
collectively gathered from their past experience since the fi rst release of Team Foundation Server
to document some of the tips and tricks that they have learned along the way. The backgrounds of
the authors are quite diverse—managing one of the largest Team Foundation Server environments,
designing the collaboration pieces for non-.NET development teams, evangelizing the Visual Studio
and Team Foundation Server products, managing releases at a software development company, and
a consulting background where customers are helped each week to solve real-world challenges by
taking advantage of Team Foundation Server.


ساخت پرینتر سه بعدی پلاستیک(‌Build Your Own 3D Printer)شناسه محصول: 518605
موجود

ساخت پرینتر سه بعدی پلاستیک(‌Build Your Own 3D Printer)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 9900تومان

برچسب ها :

ساخت پرینتر سه بعدی پلاستیک(‌Build Your Own 3D Printer)

ساخت پرینتر سه بعدی پلاستیک(‌Build Your Own 3D Printer)

The book you’re holding in your hands is going to show you how to build your very own 3D Printer. It’s
not science fiction. It’s a device that will allow you to print out (in plastic) whatever you can imagine.
(Okay, that’s a bit of a stretch – there are size limitations when using this machine.)
Read the book – build the machine – print stuff that you can actually hold in your hands, use for
prototyping your own inventions and replacing worn out parts, and basically taking something in your
mind (or at least on a computer screen) and make it real. Congratulations – you’ve got a little bit of
science fiction sitting on your desk.


آموزش کامل تصویری طراحی لباس براساس طراحی اندامشناسه محصول: 518332
موجود

آموزش کامل تصویری طراحی لباس براساس طراحی اندام

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 15000تومان

برچسب ها :

آموزش کامل تصویری طراحی لباس براساس طراحی اندام

آموزش کامل تصویری طراحی لباس براساس طراحی اندام

آموزش کامل تصویری طراحی لباس براساس طراحی اندام آشنایی کامل با مفاهیم اولیه طراحی. استفاده از این مجموعه ابزار قدرتمندی در اختیار افراد با ذوق در زمینه طراحی مد و لباس قرار می دهد.


Supply Chain Management and Advanced Planningشناسه محصول: 517480
موجود

Supply Chain Management and Advanced Planning

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 20000تومان

برچسب ها :

Supply Chain Management and Advanced Planning

Supply Chain Management and Advanced Planning

Supply Chain Management concerns organizational aspects of integrating

legally separated firms as well as coordinating material

and information flows within a production-distribution network.

 Enterprise Resources Planning (ERP) systems being used for

transaction handling and order execution in most firms today have

been supplemented by Advanced Planning Systems (APS) for

coordinating flows, exploiting bottlenecks and keeping due dates.

 This book provides insights regarding the concepts underlying

APS. Special emphasis is given to modelling supply chains and

implementing APS in industry successfully. Understanding is enhanced

through the use of case studies as well as an introduction to the solution

algorithms used.

For the third edition the content of the book has been updated

thoroughly taking into account latest APS software developments,

research results and experiences with APS implementation projects.

Two new case studies have been added resulting in a total

of six case studies now covering a wide range of industrial sectors

and ideas to implement APS successfully. Finally, a new chapter on "Purchasing & Material

Requirements Planning" complements the description of APS.

مرجع کامل آموزش رسپبری پای Raspberry piشناسه محصول: 515913
موجود

مرجع کامل آموزش رسپبری پای Raspberry pi

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 14900تومان

برچسب ها :

مرجع کامل آموزش رسپبری پای Raspberry pi

مرجع کامل آموزش رسپبری پای Raspberry pi

مرجع کامل آموزش رسپبری پای Raspberry pi

رسپبری پای چیست ؟ رزبری پای چیست؟

رسپبری پای یا رزبری پای یک کامپیوتر ارزان قیمت و هم اندازه یک کارت عابر بانک است که می تواند به مانیتور ها و تلویزیون متصل شود و همچنین می توان کیبورد و ماوس معمولی را نیز به آن متصل نمود. رسپبری پای یک دستگاه کوچک با توانایی های بالاست که افراد علاقه مند به کامپیوتر ها از هر سنی می توانند از آن استفاده کنند و لذت ببرند. همچنین می توان از رسپبری پای برای یادگیری چگونگی نوشتن یک برنامه برای کامپیوتر ها به زبان های مختلف مانند پایتون و اسکرچ استفاده نمود. رسپبری پای می تواند هر کاری که یک کامپیوتر دسکتاپ می تواند انجام دهد از مرور صفحات وب و پخش آهنگ و فیلم های HD گرفته تا نرم افزار های صفحه گسترده ، پردازش متن و تصویر و اجرای بازی را برای شما انجام دهد.

اما رسپبری پای قابلیت منحصر به فرد دیگری نیز دارد. رزبری پای می تواند به سادگی به دستگاه های الکترونیکی دیگر متصل شود و با آنها در تعامل باشد و به تبادل اطلاعات با آنها بپردازد. طراحان سیستم های دیجیتال از رسپبری پای برای طراحی دستگاه های مختلفی از پروژه های کوچک گرفته تا پروژه های بزرگ استفاده می کنند.

رسپبری پای توسط بنیاد خیریه رسپبری پای ( Raspberry Pi Foundation ) در کشور انگلستان و با هدف توسعه دانش کامپیوتر در میان دانش آموزان ساخته شده است اما کاربرد رسپبری پای تنها به موارد آموزشی محدود نمی شود و تا کنون پروژه های تجاری بسیاری با این دستگاه کار آمد به انجام رسیده است.


آموزش کامل تصویری داده کاوی Data Miningشناسه محصول: 508502
موجود

آموزش کامل تصویری داده کاوی Data Mining

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

آموزش کامل تصویری داده کاوی Data Mining

آموزش کامل تصویری داده کاوی Data Mining

در دنیای بشدت رقابتی امروز، اطلاعات بعنوان یکی از فاکتورهای تولیدی مهم پدیدار شده است. در نتیجه تلاش برای استخراج اطلاعات از داده ها توجه بسیاری از افراد دخیل در صنعت اطلاعات و حوزه های وابسته را به خود جلب نموده است.
حجم بالای داده های دائما در حال رشد در همه حوزه ها و نیز تنوع آنها به شکل داده متنی، اعداد، گرافیکها، نقشه ها نمایانگر پیچیدگی کار تبدیل داده ها به اطلاعات است.
علاوه بر این، تفاوت وسیع در فرآیندهای تولید داده مثل روش آنالوگ مبتنی بر کاغذ و روش دیجیتالی مبتنی بر کامپیوتر، مزید بر علت شده است.
استراتژیها و فنون متعددی برای گردآوری، ذخیره، سازماندهی و مدیریت کارآمد داده های موجود و رسیدن به نتایج معنی دار بکار گرفته شده اند.
پیشرفتهای حاصله در علم اطلاع رسانی و تکنولوژی اطلاعات، فنون و ابزارهای جدیدی برای غلبه بر رشد مستمر و تنوع بانکهای اطلاعاتی تامین می کنند. این پیشرفتها هم در بعد سخت افزاری و هم نرم افزاری حاصل شده اند.
داده کاوی یکی از پیشرفتهای اخیر در راستای فن آوریهای مدیریت داده هاست.
داده کاوی مجموعه ای از فنون است که به شخص امکان میدهد تا ورای داده پردازی معمولی حرکت کند و به استخراج اطلاعاتی که در انبوه داده ها مخفی و یا پنهان است کمک می کند.
انگیزه برای گسترش داده كاوي بطور عمده از دنیای تجارت در دهه ۱۹۹۰ پدید آمد.


آموزش کامل تصویری نرم افزار پریمیر پرو Premiere proشناسه محصول: 499557
موجود

آموزش کامل تصویری نرم افزار پریمیر پرو Premiere pro

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 9900تومان

برچسب ها :

آموزش کامل تصویری نرم افزار پریمیر پرو Premiere pro

آموزش کامل تصویری نرم افزار پریمیر پرو   Premiere pro

نرم افزار پریمیر قدیمی ترین و بهترین نرم افزار دیداری و شنیداری دیجیتال میباشد و برای کارهایی از قبیل تدوین و ویرایش ویدیو و فیلم ، همچنین جلوه های ویژه استفاده میشود.(همانند یک استودیوی فیلم سازی عمل میکند و تمامی ابزار های مورد نیاز را دارا میباشد.)

 

این نرم افزار کاربردهای فراوانی دارد که برخی از آنها عبارت است از :

*سرعت بالا در ویرایش و تدوین فیلم

*طراحی گرافیک و توسعه وبسایت

*ایجاد جلوه های صوتی و تصویری در فیلم

*پشتیبانی از اکثر فرمت ها (مثل SWF)

*امکان ویرایش کلیپ های صوتی و تصویری و ترکیب آنها با یکدیگر(به دلیل پشتیبانی از فرمت های مختلف)

*دارا بودن ابزارهایی از قبیل : ویرایش و مونتاژ فیلم ، ویرایش  و درج صدای فیلم ،

*ذخیره فیلم با هرفرمت و کیفیتی که مد نظر کاربر باشد(برای web , bluray , cd , dvd)

*امکان درج متن و زیر نویس روی فیلم (فیلم های dvd زیرنویس دار توسط این نرم افزار قابل ویرایش است)

*امکان قراردادن لوگو یا واتر مارک و برش قسمت هایی از فیلم که نمیخواهید.

*سازگاری با نرم افزار های دیگر شرکت Adobe  و آسان بودن کار با نرم افزار توسط کاربر

*امکان برقرار ارتباط انواع دوربین عکاسی و فیلم برداری

*امکان ویرایش فیلم های 3D و  HD

*بدون داشتن مهارت میتوان از آن استفاده کرد.


1
logo-samandehi